DSC01666_800x600.JPG
joomla template
  • Tramvaja, trolejbusa un dzelzceļa kontakttīkla materiālu piegāde un montāža
  • Elektropārvades līniju, kabeļu tīklu, transformatoru apakšstaciju, KTP un iekšējo elektrotīklu materiālu ar spriegumu līdz 330kV piegāde, izbūve, rekonstrukcija un uzraudzība
  • Sakaru torņu montāža
  • Optisko kabeļu līniju izbūve
  • Drošības sistēmu darbiem augstumā piegāde
  • Elektroiekārtu, elektroapgādes tīklu, elektroietaišu (ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV) projektēšana
  • Elektrisko mērījumu veikšana
  • Optisko kabeļu materiālu piegāde